Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Profesmeb.pl Profesmeb Meble Metalowe meble Biurowe S.C. adres: ul. Garbary 95B/17 61-757 Poznań, NIP: 783-172-92-62). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Sklep www.profesmeb.pl jest prowadzony przez firmę: Profesmeb Meble Metalowe meble Biurowe S.C. adres: ul. Garbary 95B/17 61-757 Poznań, NIP: 783-172-92-62 , KONTO BANKOWE: 41116022020000000285619573 dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2 . Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem na podstawie faktury proforma lub po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Kurier jest zobowiązany do rozładowania samochodu. Nie ma jednak obowiązku dalszego przenoszenia i wnoszenia towaru.

7. W przypadku wyboru wariantu "darmowej wysyłki od 7000 zł netto" termin realizacji zamówienia może się wydłużyć.

8. Darmowa wysyłka możliwa tylko w przypadku, kiedy TIR ma możliwość dojazdu do miejsca wyładunku.

9. Darmowa wysyłka nie obejmuje rozładunku i wnoszenia do miejsc docelowych.

10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

11. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

12. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

13. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, konieczne jest zachowanie opakowania zewnętrznego, które jest niezbędne do spisania protokołu szkody z kurierem.

15. Przy odbiorze paczki poproś kuriera aby zaczekał i sprawdź przy nim przesyłkę. Jeśli uległa uszkodzeniu kurier spisze "Protokół szkody przesyłki"

16.Prosimy o przesyłanie zgłoszeń reklamacyjnych wraz ze skanem protokołu szkody na biuro@profesmeb.pl; handlowy@profesmeb.pl;

17.Protokół szkody przesyłki powinien być spisany w chwili odebrania przesyłki oraz zawierać szczegółowy opis uszkodzeń i stanu opakowania przesyłki.

18. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są oznaczone jako netto i brutto (brutto zawierają stosowny podatek VAT + 23%). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

19. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

20. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedąjacy deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

21. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

22. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

23. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu profesmeb.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Sklep internetowy Shoper.pl