Ochrona danych osobowych – Informacja dla Kontrahentów PROFESMEB

Szanowny Kliencie, dnia 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDRP" lub "Ogólne rozporządzenie o Danych").

Administratorem Państwa danych osobowych jest Profesmeb Meble Metalowe Meble biurowe s.c z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 95B/17.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Profesmeb Meble Metalowe Meble Biurowe S.C. Ul.Garbary 95B/17 61-757 Poznań

lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@profesmeb.pl

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach czasu:
– w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu,
– w celu realizacji Państwa zamówień, a w tym również do rozpatrywania Państwa reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,
– w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:
Przechowujemy Państw dane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zobowiązani jesteśmy przechowywać dane dłużej w momencie konieczności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym szczególności podatkowych i rachunkowych.

Ponadto informujemy, że Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej np do : firm kurierskich. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
• kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@profesmeb.pl
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Profesmeb Meble Metalowe Meble Biurowe S.C. Ul. Garbary 95B/17 61-757 Poznań
Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

Profesmeb Meble Metalowe Meble Biurowe S.C.

Ul.Garbary 95B/17 61-757 Poznań

Nip.783-172-92-62 Regon.362108866

biuro@profesmeb.pl; tel. 61-623-22-83, 61-646-80-51

Tel. 503-513-333, Tel. 503-513-550

Sklep internetowy Shoper.pl